Biofotonen

De Duitse fysicus Fritz-Albert Popp ontdekte in de jaren 70, dat energie (licht) de gezondheidstoestand van het lichaam bepaalt. Bij zijn experimenten toonde Popp – tegenwoordig directeur van het Internationaal Instituut voor Biofysica in het Duitse Neuss – aan dat levende cellen elektromagnetische signalen uitzenden. Hij noemde die lichtimpulsen ‘biofotonen’. Deze biofotonen zorgen ervoor, aldus Popp, dat er op het juiste moment de juiste reacties plaatsvinden in het lichaam. En vice versa: wanneer het lichaam ziek is, worden die lichtimpulsen dus onderbroken.

Wat zijn biofotonen?

Biofotonen, (ook wel geschreven als biophotonen) zijn fotonen, lichtimpulsen, die worden uitgezonden en ontvangen door levende cellen met een snelheid van ongeveer 100.000 impulsen per cel per seconde..! En deze impulsen zorgen ervoor dat alle biochemische processen in onze lichaamscellen tot stand kunnen komen.

Op welke manier?

De therapie is uitgevonden door Johan Boswinkel. Hij had een dochter die een ernstige ziekte had en was opgegeven door de reguliere medici. Toen ging Boswinkel zelf aan het werk. Hij wist dat de lichtfrequentie van lichaamscellen met kanker anders was dan de lichtfrequentie van gezonde cellen. De zenuwmeridianen die ook bij acupunctuur gebruikt worden, hebben uiteinden aan de handen en voeten. Via de handen en voeten kon hij de zieke lichaamscellen van hun gezonde lichtfrequentie voorzien. Daardoor verdwijnen de symptomen van de ziekte.

Zijn jarenlange inspanningen hebben geresulteerd in een handzaam medisch apparaat met de naam Chiren. Met dit apparaat worden lichtfrequenties van het lichaam gemeten.  Via glazen klossen en voetplaten worden corrigerende lichtfrequenties en informatie aan het lichaam gegeven waardoor het herstel op cel niveau kan optreden. Voor zijn dochter kwam deze kennis te laat, maar u en ik mogen dankbaar gebruik maken van zijn vele werk.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Tijdens een behandeling worden punten op de handen en voeten gemeten. Met behulp van de Chiren worden corrigerende lichtfrequenties gezocht om het lichaam te helpen de eigen lichtfrequenties te herstellen. Als de juiste corrigerende informatie gevonden is, worden die via het licht aan de handen en voeten gegeven. Dit is pijnloos en de uitwerking begint direct. Gedurende de drie dagen daarna gaat het lichaam reageren en begint het herstel van binnenuit.

Als de handen vet zijn, kan er niet goed gemeten worden. Om goed te kunnen meten mag er geen handcrème of lotion gebruikt worden. Ook intensief sporten, vanaf 3 dagen voor een behandeling, kan een meting negatief beïnvloeden.

Na afloop is het belangrijk om veel water(ca. 2 liter zonder toevoegingen) te drinken, om zo de vrijgekomen afvalstoffen kwijt te kunnen. Klachten zoals hoofdpijn, kunnen daarmee in veel gevallen voorkomen worden. Soms ontstaan er na de behandeling wat klachten, meestal zijn dit klachten die bekend zijn uit het verleden en verdwijnen over het algemeen weer snel. Vermoeidheid tijdens de dagen na de behandeling is de meest gehoorde klacht. Omdat het lichaam bezig is met herstel, kan het voorkomen dat er voor de volgende behandeling een toename is van klachten, meestal is er dan sprake geweest van onderdrukking en zou het tijd kunnen zijn voor het lichaam om ook deze narigheid op te ruimen.

Als er sprake is van een lange periode van pijn en en of ziek zijn, is het niet uitgesloten dat het lichaam endorfines heeft aangemaakt. Dit zijn natuurlijke pijnstillers. Het lichaam zal langzaamaan die endorfine aanmaak verminderen. Hierdoor lijkt het alsof de klachten toenemen. Dit is een tijdelijke situatie en na verloop van tijd zal ook het gevoel van herstel de overhand gaan krijgen.

Is Biofotonen therapie voor iedereen?

In principe kan iedereen behandeld worden, ook zwangeren en pasgeboren baby’s.

Er is echter een groep mensen die helaas NIET behandeld kunnen worden. Indien een van onderstaande situaties op u van toepassing, dan is het niet aan te raden dergelijke behandelingen te ondergaan.

 • Orgaantransplantaties
 • Kunststof bloedvaten, tubes en dergelijke
 • Shunts of tubes voor afvloeien van hersenvocht
 • Trombose die niet onder controle is door middel van medicatie
 • Retina vervanging
 • Dierlijke pezen

Wanneer WEL:

 • Dierlijk bot (wanneer dit minimaal 3 maanden geleden is ingebracht)
 • Ooglensvervanging
 • Heup en knieprotheses
 • Metalen implantaten, zoals schroeven, platen, tanden e.d.
 • Stents voor het openhouden van vaten.
 • Pacemakers
 • Borstimplantaten
 • Zwangerschap

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dat is per persoon verschillend. Gemiddeld ligt het aantal behandelingen zo rond de 8-10. Bij heel jonge kinderen ligt dit rond de 3. Zij reageren nog heel puur en snel. Er zijn geen recepten of protocollen voor een bepaalde klacht. De oorzaak is voor ieder individu anders.

Gebruik je veel medicijnen waaronder b.v. maagzuurremmers of ben je als man gesteriliseerd, dan bestaat de kans dat het effect verminderd kan zijn, doordat het lichaam niet meer op alle fronten, op een natuurlijke manier kan reageren.  Het traject duurt dan langer. Zijn er heel veel klachten gedurende lange tijd, dan kan het zijn dat je meer dan 10 behandelingen nodig hebt. Als na de 6e behandeling geen teken van verbetering is, dan is het niet zinvol om verder te gaan.

De frequentie

Na de eerste sessie moeten er minimaal 3-4 dagen tussen zitten, na elke volgende sessie 6 dagen. Wat neerkomt op een wekelijkse behandeling.

Bij aanvang van de behandelingen zullen dan ook in ieder geval drie sessies in het voren gepland worden, zodat de continuïteit gewaarborgd kan worden.

Vlak voor een langere vakantieperiode worden er geen behandelingstrajecten gestart.